Architectuur & Kunst

Mijn visie op architectuur & kunst

Architectuur, design, kunst, mode, kleur en stijl, zijn voor mij overlappende thema’s. Mijn idee en ervaring met deze thema’s zijn dat de mensen die ik tot nu trof behoefte hebben aan rust en orde (structuur). Maar diezelfde mensen hebben ook behoefte aan prikkel. Dat heeft met groei te maken, we zijn nieuwsgierige wezens, de een wat meer dan de ander. Enerzijds willen we stabiliteit, zoals rust en orde en anderzijds hebben we behoefte aan prikkel, zoals verandering en chaos.

Ontwerpen is vaak een veranderproces. De ene mens kan wat beter tegen verandering dan de ander. Het tempo van verandering en de integratie ervan, moet voor een nieuwe rust en orde zorgen. Want ondanks de behoefte aan prikkel, die door de verandering teweeggebracht kan worden, willen we op den duur weer stabiliteit.

Voorzien in de behoefte, antwoord op een prikkel geven, moet via het ontwerpproces voor een nieuwe orde zorgen. Bijvoorbeeld een nieuwe leefomgeving, zoals een huis, of een nieuw kunstwerk binnen jouw leefomgeving. Is de verandering voor jou opnieuw harmonieus, herkenbaar, begrijpelijk, geeft het rust en orde en is de behoefte beantwoord.

Architectuur en kunst is voor mij voorzien in de behoefte aan de wens gestructureerd de beleefomgeving te veranderen. Die behoefte kan bewegen van zeer praktisch ; ”Mijn huis is te……., of ik wil wat moois aan de muur…..”naar zeer filosofisch ; “Ik heb het gevoel dat mijn leefomgeving …..of de wanden komen op mij af, heb jij iets……, ”.

Vul maar in, dat is de creativiteit voor het leven en ik wil dat graag met jou samen doen.