Werkwijze

Achitectuur & Kunst

Mijn werk is te verdelen in twee producten, architectuur en kunst.

  • Bij architectuur gaat het om het ontwerpen van bouwwerken en het geven van
  • Bij kunst gaat het om het ontwerpen en om het maken van een object, schilderij of tekening en het geven van

Werkproces

Het werkproces voor zowel architectuur als kunst kan variabel verlopen. Het maken van een bouwwerk is complexer dan het maken van een kunstwerk, maar voor beide kan soms het zelfde werkproces toegepast worden.

Als je contact met me opneemt is de vraag: Wat kan ik voor je doen? Mijn werkwijze is goed luisteren, aanvoelen, bezinken laten en weer door. We spreken af bij jou of bij mij? Dan kunnen we eerst even aftasten of we met elkaar willen werken en wat ik voor je doen kan.

In de ontwerpfase is het vaak lastig om aan te geven hoeveel tijd iets kost. Daarom hanteer ik voor de ontwerpfase meestal, op basis van wat de opgave is, een vast bedrag. Voor de vervolgfase kan ik vaak nauwkeuriger inschatten wat de kosten zijn, daarvoor maak ik dan meestal een offerte op basis van uren.

Afhankelijk van de opgave en hoe het gesprek verloopt maak ik van de details een werkomschrijving met offerte. Een transparante offerte, waarin staat omschreven wat ik voor je ga doen en wat dat kost. Zo weten we allebei waar we aan toe zijn. De prijs is afhankelijk van het product bouw- en/of kunstwerk.

Als we met elkaar in zee gaan bespreken we het ontwerpproces. We bepalen of er nog andere disciplines bij betrokken moeten worden. In elk proces gaat het erom dat je weet waar je qua tijd en kosten aan toe bent.

Ontwerp

Ik verbeeld dat wat ik hoor en maak dat wat je wilt inzichtelijk en bespreekbaar. We gaan zorgvuldig te werk. Ik leg het ontwerp (als nodig) regelmatig terug bij jou om te proeven of we op de juiste weg zijn. Ik vraag wat je ervan vindt en draai soms de boel om, weerleg dat wat je ziet en zegt. Dat kan weleens wat verwarrend zijn, maar zo kom je wel tot de juiste keuzes voor het beste resultaat. De keuzes die voorgelegd worden moeten wat mij betreft bewust gemaakt worden voordat je de volgende stap kunt maken.

En het gaat in dat proces vooral om communicatie, zodat iedereen begrijpt waar de plan- en/of beeldontwikkeling zich heen beweegt.

Proces bouwwerk en advisering

Er zijn verschillende fasen voor het realiseren van een bouwwerk:

Ontwerp, kostenramingen, aanvraag omgevingsvergunning, uitvoeringtekeningen, realisatie.

Uitvoering is een lineair proces en vraagt om planning en flexibiliteit tijdens het proces, het een volgt op het ander. Soms kunnen zaken parallel lopen, zoals omgevingsvergunning, offerte aanvragen, materiaal en locatie onderzoek etc.

Het ontwerpen van een bouwwerk moet voldoen aan het bestemmingsplan. Als we afwijken van het bestemmingsplan moet ingeschat worden wat de kans van slagen is. Daarvoor heb ik dan contact met de gemeente. Als we tevreden zijn over het ontwerp laat ik het door de gemeente toetsen of het binnen het bestemmingsplan past of als we willen en kunnen afwijken wat dan de procedure is.

Gelijktijdig vindt er bij de gemeente een welstandstoets plaats. Afhankelijk van de complexiteit van het ontwerp vraag ik al dan niet het ontwerp te mogen toelichten aan de welstandscommissie. Dat werkt vaak verhelderend voor een welstandscommissie om vervolgens tot een zo objectief mogelijk advies te komen. De gemeente mag onder voorwaarden van het welstandsadvies afwijken.

Afhankelijk van het proces kan elke fase herzieningen hebben. Zo kan het zijn dat een ontwerp aangepast wordt door voortschrijdend inzicht of dat de gemeente geen medewerking verlenen kan. Dat kan gevolgen hebben voor de kostenraming en dat kan vervolgens weer gevolgen hebben voor het budget. Ook kan een omgevingsvergunning voor verrassingen zorgen door bijvoorbeeld extra onderzoek, zoals archeologie of flora en fauna.

In de uitvoeringsfase kun je meer gedetailleerd kijken en heb je kans op technische aanpassingen van het ontwerp, simpelweg omdat het handig kan zijn, beter wordt of kosten besparend is. Al deze zaken moeten we zo zorgvuldig mogelijk bepalen, want in de uitvoeringsfase moet je zo min mogelijk met wijzigingen komen te zitten. Dus beter aan de voorkant proberen zoveel mogelijk te bepalen.